Кешбек програма

19.07.2021

Дата на последна актуализация: 11.07.2019г.

В сила от 12.07.2019г.Считано от 15.07.2023г. кешбек програмата се отменя!


Условия на програмата за револвиращи кредитни карти Diners Club International First Lady Pink, Diners Club International First Lady Red, Diners Club international Classic, Diners Club international - Fibank, Diners Club-Mastercard Classic, Diners Club-Mastercard First Lady Pink и Diners Club-Mastercard First Lady Red.

 • набиране на бонус точки за разплащания при търговци в България или чужбина, осъществени чрез Diners Club International апликация, записана върху кредитната карта. За всеки похарчен цял лев се натрупва 1 (една) бонус точка; 
 • при натрупани 100 бонус точки получавате 1 лев обратно по картата си, но не повече от 500 лв.;
 • точките се натрупват в рамките на 6 отчетни периода. След края на всеки шести отчететн период по картата се възстановява сума, съответстваща на натрупаните точки, но не повече от 500 лв.;
 • за трансформиране на натрупаните точки в разполагаема сума по кредитната карта е необходим минимален оборот от 2000 лв., за всеки 6-месечен период;
 • не се прехвърлят точки от един 6-месечен период към друг;
 • 6-месечният отчетен период започва да тече считано от месеца на издаване на кредитната карта
 • не се начисляват бонус точки при теглене на пари в брой на банкомат и теглене на пари в брой от офис на банка;
 • бонус точките се трансформират в разполагаема сума по кредитната карта, само при редовно погасяване на задълженията;
 • информация за натрупаните бонус точки се помества в месечните извлечения на картодържателите;
 • Услугата "Захранване на микросметка" (наименованието е примерно) от револвираща кредитна карта на портали като www.ePay.bg, www.eBg.bg и www.moneybookers.com (изброяването не е изчерпателно), при които се извършват трансакции на прехвърляне на средства (включително прехвърляне на средства на банкомат), както и всички сайтове за залагания, и трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват като покупка на стока или услуга при търговец, не натрупват бонус точки в програма CashBack или натрупаните се сторнират;
 • не се начисляват бонус точки или натрупаните се сторнират при осъществяване на плащания на местни данъци и такси и за плащания към НАП и НОИ, или други бюджетни плащания.

При спор между страните, Дайнърс клуб България АД има правото да изисква, като доказателство за спазване условията на програмата, представянето от Оправомощения ползвател на картата, на фактура или документ за извършена покупка на стока или услуга.

Условия на програмата за кредитни карти Diners Club Privé.

 • набиране на бонус точки за разплащания при търговци в България или чужбина, осъществени чрез Diners Club International апликация, записана върху кредитната карта. За всеки похарчен цял лев се натрупва 1 (една) бонус точка;
 • при натрупани 100 бонус точки получавате 1 лев обратно по картата си, но не повече от 500 лв.;
 • точките се натрупват в рамките на 6 отчетни периода. След края на всеки шести отчететн период по картата се възстановява сума, съответстваща на натрупаните точки, но не повече от 500 лв.
 • за трансформиране на натрупаните точки в разполагаема сума по кредитната карта е необходим минимален оборот от 30000 лв., за всеки 6-месечен период
 • не се прехвърлят точки от един 6-месечен период към друг
 • 6-месечният отчетен период започва да тече считано от месеца на издаване на кредитната карта
 • не се начисляват бонус точки при теглене на пари в брой на банкомат и теглене на пари в брой от офис на банка
 • бонус точките се трансформират в разполагаема сума по кредитната карта, само при редовно погасяване на задълженията.
 • информация за натрупаните бонус точки се помества в месечните извлечения на картодържателите.
 • Услугата "Захранване на микросметка" (наименованието е примерно) от револвираща кредитна карта на портали като www.ePay.bg, www.eBg.bg и www.moneybookers.com (изброяването не е изчерпателно), при които се извършват трансакции на прехвърляне на средства (включително прехвърляне на средства на банкомат), както и всички сайтове за залагания, и трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват като покупка на стока или услуга при търговец, не натрупват бонус точки в програма CashBack или натрупаните се сторнират;
 • не се начисляват бонус точки или натрупаните се сторнират при осъществяване на плащания на местни данъци и такси и за плащания към НАП и НОИ, или други бюджетни плащания.

При спор между страните, Дайнърс клуб България АД има правото да изисква, като доказателство за спазване условията на програмата, представянето от Оправомощения ползвател на картата, на фактура или документ за извършена покупка на стока или услуга.