Предстоящи промени в Общите условия и Тарифа на Дайнърс клуб България АД
03 октомври 2018

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че са извършени промени в долуописаните документи, които влизат в сила считано от 05 декември 2018г.: