Предстоящи промени в Общи условия на Дайнърс клуб България АД
26 август 2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са извършени промени в Общите условия на Дайнърс клуб България АД.

Промените са влизат в сила от 01 ноември 2020 г. и може да се запознаете с тях тук:


 26.08.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са извършени промени в Общите условия на Дайнърс клуб България АД отнасящи се до предоставяне на възможност за дистанционно подписване на документи и изменения в Общите условия, отразяващи възможностите за изпълнение на платежни операции с карти, извършени  по инициатива на или чрез получателя, както и условията за възстановяване на средствата  в съотведствие с чл. 82 от ЗПУПС, по отношение на платежни операции с карти, извършени  по инициатива на или чрез получателя.

Промените са влизат в сила от 15 май 2020 г. и може да се запознаете с тях тук:


11.05.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са извършени промени в Тарифата на Дайнърс клуб България АД за издаване и ползване на кредитни карти Diners Club.

С промените в тарифата, които влизат в сила считано от 07 октомври 2019 г., може да се запознаете тук:

 

06.08.2019 г.

 

Уведомяваме Ви, че са извършени промени в долуописаните документи, които влизат в сила считано от 05 декември 2018г.:


 

04.10.2018 г.