Кредитна карта EVOLVE с промоционални условия до 31 март 2019г.

Ако все още нямате кредитна карта Evolve, сега може да я заявите с промоционални условия:

 • Годишна фиксирана лихва в размер на 14% за първите 12 (дванадесет) отчетни периода, считано от издаване на картата. След този период, годишната фиксирана лихва е съгласно Тарифа на Дайнърс клуб България АД;
 • без месечна такса за месеците, в които с картата няма регистриран разход при търговец или на АТМ. Важи за първите 12 отчетни периода, считано от издаване на картата;
 • Безлихвен гратисен период до 45 дни;
 • Без такса за кандидатстване;
 • Без такса при плащане в търговски обекти в България и чужбина;
 • Без такса при пазаруване онлайн;
 • Безплатен достъп и консумация в над 850 VIP салона на редица международни летища*;
 • Cashback програма – 1% обратно по картата*;
 • Застраховка според вида на картата.

  

Изберете своята кредитна карта EVOLVE:

    

 Заявка

 или

 • в клон или офис на Fibank;
 • на телефон *bank (*2265).

Промоционалните условия са валидни за новоиздадена основна или допълнителна лична револвираща кредитна карта от следните видове: Diners Club - Mastercard Classic, Diners Club – Mastercard First Lady Pink и Diners Club – Mastercard First Lady Red, които са заявени до 31 март 2019г., включително.

*Пълните условия на промоцията, cashback програмата и достъпът до летищните салони, можете да видите на www.diners.bg.

Пример за ГПР: 15.09% за карта Diners Club - Mastercard Classic при следните параметри: срок на овърдрафта 12 месеца, кредитен лимит 3000 лева, усвоен изцяло през първия месец от действие на договора, на  ПОС, годишна лихва 14% за първите 12 месеца.