Дайнърс клуб България дава възможност за улеснено погасяване на задължения по кредитни карти Diners Club
30 юли 2014

В стремежа си да отговорим на изискванията на нашите клиенти, ние от Дайнърс клуб България даваме възможност на притежателите на кредини карти Diners Club тип “charge”, да преобразуват картата си в револвираща.

Това е допълнително улеснение, което позволява да се изплащат задълженията по картата на вноски, както и отново да се използва възстановената сума от кредитния лимит. Минималната месечна погасителна вноска е в размер на само 5% от изразходваната сума, а гратисния период за безлихвено погасяване на задълженията е до 45 дни.

Освен облекчение за своите индивидуални клиенти, считано от 01 август 2014 година, Дайнърс клуб България започва издаването и на корпоративни револвиращи Diners Club карти.

 

Повече информация за револвиращи кредитни карти Diners Club можете да получите във всеки офис на Първа инвестиционна банка или на денонощния ни телефон +359 88 929 00 00