Pulse Fitness & Spa със специални отстъпки за притежателите на кредитни карти Diners Club

Условия за ползване на отстъпки с кредитни карти Diners Club International или Evolve в спортни центрове Pulse Fitness & SPA

1.Организатори на кампанията са Дайнърс клуб България” АД и спортни центрове Pulse Fitness & SPA.

2.Отстъпки с кредитни карти Diners Club International и/или Evolve в спортни центрове Pulse Fitness & SPA

2.1.  10% отстъпка от цената на месечната такса при плащането й с кредитна карта издадена от Дайнърс клуб България АД, предоставена на място в избрания спортен център. Отстъпката по настоящата точка важи за нови клиент на Pulse Fitness & SPA. Настоящи клиенти на Pulse Fitness & SPA  могат да се възпозват от промоционалните условия по настоящата точка при подновяване на абонамента си.

2.2. Допълнително 10% отстъпка от сумата на заплатената месечна такса с кредитна карта издадена от Дайнърс клуб България АД, която ще се отрази в месечното извлечение на клиента. Отстъпката по настоящата точка важи както за нови клиенти на Pulse Fitness & SPA, така  и за вече съществуващи, заплащащи абонамента си с кредитна карта от Дайнърс клуб България АД, считано от 23.09.2019 г.

2.3.Без административна такса в размер на 50.00 лева, в случай, че клиентът заплаща месечните си такси в спортни центрове Pulse Fitness & SPA с кредитна карта издадена от Дайнърс клуб България АД. Отстъпката по настоящата точка важи за нови клиент на Pulse Fitness & SPA. Настоящи клиенти на Pulse Fitness & SPA  могат да се възпозват от промоционалните условия по настоящата точка при подновяване на абонамента си;

2.4. 20% отстъпка от всички масажни процедури в масажно студио  Pulse Platinum (Marina SPA) само срещу предоставянето на карта издадена от Дайнърс клуб България АД. Отстъпката важи както за нови, така и за настоящи клиенти на Pulse Fitness & SPA

3. Правила на кампанията

3.1.  В кампанията участват всички притежатели на кредитни карти издадени от Дайнърс клуб България АД

3.2.  За участие в кампанията е необходимо идентифициране чрез кредитна карта издадена от Дайнръс клуб България АД.

3.3.  Картодържател на Дайнърс клуб България АД, който не е клиент на Pulse Fitness & SPA или е с изтичащ Договор може да посети всеки един обект на търговеца и да заяви желанието си за издаване на клубна карта Pulse Fitness & SPA при условията на тази промоционална кампания. Отстъпките по т. 2.2  се отнася за месечни абонаментни такси,  заплатени с карти Diners Club International или Evolve, независимо от стойността;

3.4.  Отстъпките по т. 2. 1 не са валидни за продукти, при ползване на други отстъпки;

3.5.  Всичко промоционални условия по т. 2 са валидни при заплащане на месечния абонамент за членство в спортни центрове Pulse Fitness & SPA чрез карта издадена от Дайнърс клуб България.

3.6.  Кампанията се анонсира и провежда на официалната страница на „Дайнърс клуб България” АД във Facebook (http://facebook.com/DinersClubBulgaria), в Instagram (http://instagram.com/diners.club.bulgaria) и на сайта www.diners.bg.

3.7. Срокът на промоционалните условия е до 31 декември 2021 г., като този срок може да бъде продължен, като информаця за промяната ще бъде публикувана в официалния сайт на Дайнърс клуб България АД.

4. Организаторите имат право да откажат предоставянето на отстъпките описани в т.4:

4.1.  При установени несъответствия между личните данни и документа за установяване на самоличността лицето;

4.2.  На лице, различно от картодържателя на кредитна карта издадена от Дайнърс клуб България АД;

4.3. Ако лицето заявило желание за издаване на карта от спортни центрове Pulse Fitness & SPA не притежава валидна кредитна карта издадена от Дайнърс клуб България АД.

5. Други условия

5.1.  Условията на настоящата кампания са достъпни на интернет страницата на „Дайнърс клуб България” АД ( http://diners.bg );

5.2.  Организаторите си запазват правото да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването в корпоративния сайт на „Дайнърс клуб България” АД - www.diners.bg;

5.3.  „Дайнърс клуб България” АД не носи отговорност в случаите, когато:

5.4.  Отстъпките не могат да бъдат предоставени поради невъзможност картодържател на Дайнърс клуб България АД да се идентифицира пред Организаторите, спрямо условията, определени с настоящите Условия;

5.5.  Отстъпките или част от тях не могат да бъдат предоставени поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, които не могат да бъдат вменени във вина на „Дайнърс клуб България” АД.

5.6.  „Дайнърс клуб България” АД си запазва правото по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи „Дайнърс клуб България” АД не дължи каквато и да е компенсация на своите картодържатели.