Заявете кредитна карта Diners Club International с промоционални условия

Заявете до 30.09.2018 г. лична револвираща кредитна карта Diners Club International и се възползвайте от промоционалното ни предложение:

 • 14% годишна лихва за първите 12 отчетни периода от издаване на картата*;
 • Без месечна членска такса за месеците, в които няма транзакция при търговец или на АТМ;

 • Без такса теглене от банкомат в България и чужбина**;

 • Безлихвен гратисен период до 45 дни;

 • Без такса за кандидатстване;

 • Без такса при плащане в търговски обекти в България и чужбина;

 • Без такса при пазаруване онлайн;

 • Безплатен достъп и консумация в над 800 VIP салона на редица международни летища***;

 • Cashback програма – 1% обратно по картата****;

 • Застраховка според вида на картата.

 

Изберете своята кредитна карта Diners Club International:

 

 

 Заявка

 или

 • в клон или офис на Fibank;
 • на телефон *bank (*2265).

 

Промоционалните условия са валидни за новоиздадена основна или допълнителна лична револвираща кредитна карта от следните видове: Diners Club Classic, Diners Club International First Lady розова и Diners Club International First Lady червена, които са заявени в периода 01.07.2018г. – 30.09.2018г., включително.

* След промоционалния период с годишна фиксирана лихва съгласно тарифата на „Дайнърс клуб България“ АД.

** Без такса теглене от банкомат в България и чужбина за първите три отчетни периода от издаване на картата.

*** Пълните условия на програмата можете да видите на www.diners.bg

**** При оборот от 2000 лева за 6 месеца и съгласно условията на „Дайнърс клуб България“ АД, обявени на www.diners.bg;

Пример за ГПР: 15.10% за карта Diners Club Classic при следните параметри: срок на овърдрафта 12 месеца, кредитен лимит 3000 лева, усвоен изцяло през първия месец от действие на договора, на  ПОС, годишна лихва 14% за първите 12 месеца.