Условия за ползване на VIP салони на летищата

Дата на актуализация: 26 септември 2018г.

 

Diners Club International летищни VIP салони

Почувствайте се приятно в над 850 VIP летищни салони на Diners Club International по света - необходимо е само да покажете Вашата Diners Club® карта. Можете да се възползвате от мобилното приложение – Diners Club Travel Tools (https://www.dinersclub.com/clubmembers/mobile-app),  чрез което бързо и лесно ще намерите желания от Вас VIP салон или уникална Privileges оферта за дадена локация.

Условия за ползване на услугата - достъп до VIP летищени салони за притежателите на лични кредитни карти Diners Club International First Lady Pink, Diners Club International First Lady Red, Diners Club international Classic, Diners Club international - Fibank и Diners Club International Privé , Diners Club-Mastercard Classic, Diners Club-Mastercard First Lady Pink и Diners Club-Mastercard First Lady Red.

Запазва се привилегията за безплатен достъп до VIP салоните на летищата изчерпателно посочени на адрес www.dinersclublounges.com през първите 90 дни от издаване на картата.

 • Привилегията за безплатен достъп се запазва за най-активните притежатели, които за период от 90 дни преди датата на посещение на VIP салона, са реализирали минимален изискуем оборот в търговски обекти в България или чужбина,  в размер на 1000 лeва. При реализиран минимален оборот, може да се посетят повече от едни VIP салона, като не се изисква отделен оборот за всяко посещение. 
 • Безплатния достъп важи за не повече от 12 броя посещения, за клиенти с кредитни карти Diners Club International Classic, Diners Club International First Lady Pink, Diners Club International - Fibank, Diners Club - Mastercard Classic, Diner Club - Mastercard First Lady Pink, за период от една календарна година. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата.
 • За притежатели на кредитни карти Diners Club First Lady Red  и Diners Club - Mastercard First Lady Red безплатният достъп важи за не повече от 24 броя посещения, за периода от една календарна година. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата.
 • За притежатели на кредитна карта Diners Club International Prive  безплатният  достъп важи за не повече от 50 броя посещения, за периода от една календарна година. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата.
 • Броят на посещенията се отчита за календарна година за клиент, независимо от броя на притежаваните кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД. Неизползвани безплатни посещения не се прехвърлят в следваща година. Отчитането се извършва по дата на посещение, а не по дата на осчетоводяване.
 • В случай, че клиентът не успее да направи необходимия оборот за период от 90 дни назад, ще може да се възползва от удобствата на специалното обслужване във VIP салоните, като заплаща индивидуално за всяко едно от посещенията си такса, която вече е в размер на 30 лв.
 • Такса за посещение на гост, придружаващ картодържателя, се заплаща винаги, съгласно правилата на съответния VIP салон, обявени на адрес www.dinersclublounges.com.
 • При закриване през първите 90 дни от издаването на карта с промоционални условия, не важи условието за ползване на безплатен достъп до VIP салон и клиентът дължи такса за всяко посещение.
 • Ползвателите на кредитни карти Diners Club International First Lady червена, Diners Club-Mastercard First Lady червена и Diners Club international Privé ползват услугата безплатно, без изискване за реализиране на минимален оборот.
 • За картодържатели, издали картите си при предходни условия на програмата, новите условия влизат в сила считано от 01 януари 2019 г.
 • До 31 декември 2018 г., всички кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД, ползват привилегията за безплатен достъп при реализиране на минимален изискуем оборот в търговски обекти в България или чужбина, в размер на 500 лeва – изискването за минимален оботор не важи за Diners Club International First Lady Red, Diners Club-Mastercard First Lady Red и Diners Club International Privé.

Преди да посетите VIP салон на Diners Club International прочетете информация за избрания от Вас салон - относно достъпа за деца, допълнителни такси за придружаващи Ви гости (Guest Fee) и предлагани удобства.

Какви са условията за достъп до VIP салоните на международните летища?

Вашата карта Ви дава напълно безплатен достъп до летищните салони в първите 90 дни от издаването й, но не повече от 12, 24 и/или 50 броя посещения за съответния вид карта, съгласно условия по-горе. След този период, можете да се възползвате от безплатен достъп ако за период от 90 дни преди датата на посещение на VIP салона имате направен оборот от минимум 1000 лева в търговски обекти в България или чужбина - изискването за минимален оборот не важи за Diners Club International First Lady Red, Diners Club - Mastercard First Lady Red и Diners Club International Privé. Винаги бихте могли да проверите вашия актуален оборот в профила си на my.diners.bg (https://my.diners.bg/).

Не сте успели да направите необходимия минимален оборот?

Винаги бихте могли да се възползвате от удобствата и специалното обслужване във VIP салони срещу 30 лв. на посещение.

Какъв е процесът?

Служителите ще чекират картата и ще Ви помолят електронно да подпишете. Ако с Вас няма придружители, уверете се, че на бланката пише “Guest – 0”. Съответно ако с Вас има един придружител – „Guest – 1”. При неверни данни Ви препоръчваме да не подписвате – Вашият подпис ще е основание да бъде таксувана Diners Club® картата Ви.

Таксите за придружителите винаги се заплащат от Вас и обикновенно се отразяват по Diners Club® картата Ви няколко дни след датата на посешение, с общо наименование на летищния салон „AIRPORT LOUNGE VISIT/SUSSEX HOUSE\HAYWARDS HEAT\RH161DN“.

Таксите съобщават ли се от служителите на VIP салоните?

Не! Служителите на VIP салоните не са запознати с условията на Diners Club International относно размера на дължимите такси. За Вас, таксите са упоменати в Тарифата на ДКБ, а за придружаващи гости в Diners Club Travel Tools (https://www.dinersclub.com/clubmembers/mobile-app)

Имате придружител(и)?

Ако не пътувате сами бихте могли да получите достъп, когато покажете Вашата Diners Club® карта и тази на придружителя Ви. При положение, че Вие и Вашите придружители притежават Diners Club® карта е препоръчително винаги да ги показвате, за да избегнете неоснователно таксуване с такса за гост и последващи рекламации.