Условия за ползване на VIP салони на летищата

От 05 януари 2017 г. условията за ползване на услугата се променят* за притежателите на лични кредитни карти Дайнърс клуб – ПИБ, Дайнърс клуб – класическа и Дайнърс клуб - First lady – розова.

Запазва се привилегията за безплатен достъп до VIP салоните на летищата изчерпателно посочени на адрес www.dinersclublounges.com през първите 90 дни от издаване на картата

Привилегията за безплатен достъп до салоните се запазва и за най-активните притежатели, които за всеки период от 90 дни назад от датата на посещение на VIP салона, правят минимален оборот от 500 лeва в търговски обекти в България и чужбина.

В случай, че не успеете да направите необходимия оборот за период от 90 дни назад, ще можете да се възползвате от удобствата на специалното обслужване във VIP салоните, като заплащате индивидуално за всяко едно от посещенията си такса в размер на 30 лв.

* При закриване през първите 90 дни от издаването на карта Дайнърс клуб – ПИБ, Дайнърс клуб – класическа и Дайнърс клуб - First lady - розова с промоционални условия, не важи условието за ползване на безплатен достъп до VIP салон и клиентът дължи такса за всяко посещение.

Условията за ползване на тази услуга за притежателите на корпоративни карти Diners club Classic и Diners club - ПИБ рти остават непроменени.