Условия за ползване на VIP салони на летищата

Дата на последна актуализация: 18 януари 2019г.

 

Diners Club International VIPлетищни салони

Всички притежатели на кредитни карти издадени от Дайнърс клуб България имат възможност да направят пътуването си още по-приятно, посещавайки над 850 летищни салона на по целия свят.

Единственото нещо, което трябва да направите като клиент с кредитна карта Diners Club e да я покажете на служителите, на входа на съответния салон.

За да получите пълна информация за избран от Вас летищен салон Ви даваме възможността да го направите през мобилното приложение Diner Club Travel Tools (https://www.dinersclub.com/clubmembers/mobile-app), в което бързо и лесно ще намерите желания от Вас салон или уникални оферти за многобройни локации по света.

Приложението Ви дава възможност да получите информация за достъпа за деца в даден салон, допълнителни такси за придружаващи Ви гости (Guest Fee), предлагани удобства и др.

Условия за ползване на услугата

Достъп до VIP летищните салони имат всички притежателите на лични кредитни карти издадени от Дайнърс клуб България, от следните видове:

 • Diners Club International Classic;
 • Diners Club International First Lady Pink
 • Diners Club International First Lady Red;
 • Diners Club international - Fibank;
 • Diners Club International Privé;
 • Diners Club-Mastercard Classic;
 • Diners Club-Mastercard First Lady Pink;
 • Diners Club-Mastercard First Lady Red.

На адрес https://bit.ly/2WvkCBT всеки картодържател може да намери допълнителна информация за всеки летищен салон - условията за достъп на деца, допълнителни такси за придружаващи Ви гости (Guest Fee) и предлагани удобства.

 • Привилегията за безплатен достъп до салоните на летищата, се запазва за първите 90 дни от издаване на нова карта. При преиздаване на пластиката важи условието за безплатен достъп при натрупан оборот от 1000 лева, за период от 90 дни преди датата на посещение, в търговски обекти в България или чужбина;
 • Безплатният достъп се запазва за най-активните притежатели, които за период от 90 дни преди датата на посещение на VIP салона, са реализирали минимален изискуем оборот в търговски обекти в България или чужбина,  в размер на 1000 лeва. При реализиран минимален оборот, може да се посетят повече от едни VIP салона, като не се изисква отделен оборот за всяко посещение; 
 • Безплатният достъп важи за не повече от 12 броя посещения, за клиенти с кредитни карти Diners Club International Classic, Diners Club International First Lady Pink, Diners Club International - Fibank, Diners Club - Mastercard Classic, Diner Club - Mastercard First Lady Pink, за една календарна година. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата;
 • За притежатели на кредитни карти Diners Club First Lady Red  и Diners Club - Mastercard First Lady Red безплатният достъп важи за не повече от 24 броя посещения, за периода от една календарна година. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата;
 • За притежатели на кредитна карта Diners Club International Prive  безплатният  достъп важи за не повече от 50 броя посещения, за периода от една календарна година. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата;
 • Броят на посещенията се отчита за календарна година за клиент, независимо от броя на притежаваните от него кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД. Неизползвани безплатни посещения не се прехвърлят в следваща година. Отчитането се извършва по дата на посещение, а не по дата на осчетоводяване.
 • В случай, че клиентът не успее да направи необходимия оборот за период от 90 дни назад, ще може да се възползва от удобствата на  VIP салоните, като заплаща индивидуално за всяко едно от посещенията си такса, която е в размер на 30 лв;
 • Такса за посещение на гост, придружаващ картодържателя, се заплаща винаги, съгласно правилата на съответния VIP салон, обявени на адрес https://bit.ly/2WvkCBT;
 • Когато картодържател, закрие картата си Diners Club през първите 90 дни от издаванетo й и тя е с промоционални условия, не важиусловието за ползване на безплатен достъп до VIP салон и клиентът дължи такса за всяко посещение;
 • Ползвателите на кредитни карти Diners Club International First Lady червена, Diners Club-Mastercard First Lady червена и Diners Club international Privé ползват услугата безплатно, без изискване за реализиране на минимален оборот;
 • За картодържатели, издали картите си при предходни условия на програмата, новите условия влизат в сила считано от 01 януари 2019г.;
 • До 31 декември 2018 г., всички кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД, ползват привилегията за безплатен достъп при реализиране на минимален изискуем оборот в търговски обекти в България или чужбина, в размер на 500 лeва – изискването за минимален оботор не важи за Diners Club International First Lady Red, Diners Club-Mastercard First Lady Red и Diners Club International Privé.

 

 

Какви са условията за достъп до VIP салоните на международните летища?

Вашата карта Ви дава безплатен достъп до летищните салони в първите 90 дни от издаването й, но не повече от 12, 24 и/или 50 броя посещения за съответния вид карта, съгласно условия на Програмата. След този период, можете да се възползвате от безплатен достъп ако за период от 90 дни преди датата на посещение на VIP салона имате направен оборот от минимум 1000 лева в търговски обекти в България или чужбина - изискването за минимален оборот не важи за Diners Club International First Lady Red, Diners Club - Mastercard First Lady Red и Diners Club International Privé.

В системата ни за разплащания и справки – MyDinersClub, можете да получавате актуална информация за натрупания от Вас оборот (www.diners.bg).

Какъв е процесът за достъп до VIP салоните?

В случай, че пътувате сам, служителите ще чекират (проверят) картата Ви Diners Club с пре авторизация за 1 USD, като тя няма да бъде  таксувана/задължена.

В случай, че пътувате с гост/и за всеки придружаващ, ще получите пре авторизация и картата Ви ще бъде задължена с „такса гост“.

Ако авторизацията бъде отказана, поради блокирана карта, достъпът до VIP салона ще бъде отказан. При одобрена авторизация ще Ви помолят да подпишете електронна разписка. В този случай е ВАЖНО да знаете, че ако с Вас няма придружител/и, трябва да се уверите, че на бланката пише “Guest – 0”. Респективно ако с Вас има един придружител „Guest – 1”. При неверни данни Ви препоръчваме да не подписвате т.к. в противен случай Вашият подпис ще е основание да бъде таксувана Diners Club® картата Ви.

Таксите за придружителите винаги се заплащат от Вас и обикновено се отразяват по Diners Club® картата Ви няколко дни след датата на посещение, с общо наименование на летищния салон „AIRPORT LOUNGE VISIT/SUSSEX HOUSE\HAYWARDS HEAT\RH161DN“.

Намате необходим минимален оборот за безплатен достъп?

Винаги може да се възползвате от удобствата и специалното обслужване във VIP салоните срещу такса от 30 лв. на посещение, според Тарифата на Дайнърс клуб България

Служителите на VIP салоните уведомяват ли за дължими  такси?

Не! Служителите на VIP салоните не са запознати с условията на Diners Club International относно размера на дължимите такси. За Вас таксите са упоменати в Тарифата на Дайнърс клуб България, а за придружаващи гости в Diners Club Travel Tools ((https://www.dinersclub.com/clubmembers/mobile-app).

Имате придружител(и)?

Ако не пътувате сами, бихте могли да получите достъп, когато покажете Вашата Diners Club® карта и тази на придружителя Ви, ако има издадена такава. В противен случай той ще получи достъп, а Вашата карта ще бъде задължена с „такса гост“.

 

Дата на предходна актуализация 08 октомври 2018г.