SMS съобщения за авторизации с кредитни карти Diners Club
15 септември 2011

Считано от 15.09.2011 г., притежателите на кредитна карта, издадена от Дайнърс Клуб България, могат да получават SMS известие, непосредствено след всяка извършена онлайн авторизация при плащане с картата. По този начин клиентите следят своите плащания и разбират веднага, ако с тяхна карта се извърши непозволена трансакция. Дори в случай че не може да се извърши плащане, SMS известието дава точната причина за неуспешната трансакция – недостатъчна наличност, надвишен лимит, грешно въведен персонален идентификационен номер (ПИН) и др.

За ползване на услугата е необходимо клиентът да я заяви в офис на ПИБ.

За повече информация...