Процедура за подаване и разглеждане на жалби на клиенти

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви запознаем с Процедурата за подаване и разглеждане на жалби на клиенти

Процедура за подаване и разглеждане на жалби на клиенти