Промоционални условия и много бонус програми с кредитни карти Evolve

Заявете своята кредитна карта Evolve от Дайнърс клуб България АД, без месечна такса и много допълнителни услуги:

  • револвираща лихва в размер на 16 % за целия срок на договора;
  • без месечна такса за първите 12 отчетни периода от издаване на картата, след което съгласно Тарифата на Дайнърс клуб България АД;
  • без такса за кандидатстване и разглеждане на документи.

Допълнителни услуги и програми, даващи предимства на картодържателите с карта Evolve:

  • Програма за достъп до над 850 VIP летищни салона по целия свят*;
  • Автоматично участие в Cashback Програмата*;
  • Безплатни Concierge услуги (личен асистент 24/7);
  • Безплатно използване на услугата Mastercard Fast Track.
  • Безплатна застраховка "Пътуване в чужбина" за всички карти Evolve и допълнителна застраховка "Рак на гърдата, за карти First Lady Evolve;
  • безлихвен гратисен период до 45 дни;
  • без такса плащане при търговци и в чужбина.

Период на кампанията: 01 януари – 31 март 2020 г.

Бърза и лесна заявка, за кредитна карта Evolve, може да направите онлайн, в офис на Fibank или на телефон *bank (*2265).

 

               


Промоционалните условия са валидни за новоиздадена основна или допълнителна лична револвираща кредитна карта от следните видове: Diners Club - Mastercard Classic и Diners Club – Mastercard First Lady Pink, които са заявени до 31 март 2020 г., включително.

Пример за ГПР: пример за ГПР: 17.23% за карта Diners club - Mastercard Classic при следните допуснания: срок на овърдрафта 12 месеца, кредитен лимит 3000лв., усвоен изцяло чрез ПОС, годишна лихва в размер на 16% и без месечна такса.