Връзka c нас

Денонощно:

+359 2 970 95 55
+359 88 929 00 00

Предстоящи промени в Тарифа на Дайнърс клуб България АД
06 август 2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са извършени промени в Тарифата на Дайнърс клуб България АД за издаване и ползване на кредитни карти Diners Club.

С промените в тарифата, които влизат в сила считано от 07 октомври 2019 г., може да се запознаете тук:

 

Уведомяваме Ви, че са извършени промени в долуописаните документи, които влизат в сила считано от 05 декември 2018г.: