Връзka c нас

Денонощно:

+359 2 970 95 55
+359 88 929 00 00

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на Дайнърс Клуб България АД
09 януари 2014

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Общите условия на Дайнърс клуб България АД за издаване и ползване на револвиращи международни кредитни карти Diners club в сила от 01.04.2014 г., с които можете да се запознаете тук, Общите условия на Дайнърс клуб България АД за издаване и ползване на корпоративни кредитни карти Diners club тип "Charge" в сила от 01.04.2014 г., с които можете да се запознаете тук, и Общите условия на Дайнърс клуб България АД за издаване и ползване на кредитни карти Diners club тип "Charge" в сила от 01.04.2014 г., с които можете да се запознаете тук.

 

Считано от 01.04.2014 г., са направени промени в Тарифата на Дайнърс Клуб България АД, с които можете да се запознаете тук.