Получете 5% обратно по картата си при плащане в OLX.bg
01 октомври 2017

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С КРЕДИТНИ КАРТИ DINERS CLUB съвместно с ОLX.BG

1. Организатор на Промоцията е „Дайнърс клуб България” АД

2. Участници в Промоцията
   2.1. В промоционалната кампания могат да участват всички физически и юридически лица, които имат издадени кредитни карти Diners Club International от Дайнерс клуб България АД.
3. Период на Промоцията
    • начало на промоцията е 01.10.2017 г.
    • край на промоцията е 31.12.2017 г., включително.
4. Механизъм на Промоцията.
   4.1. В промоционалната кампания имат право да участват всички клиенти, които в рамките на промоционалния период използват картата си за закупуване на промо опции и пакети за допълнителни обяви в OLX.
   4.2. Всеки клиент, който в периода на промоцията е реализирал успешно плащане чрез платежната платформа на сайта OLX.bg получава 5 % от изразходваната сумата обратно с месечното си извлечение, което се изготвя на второ число от месеца, следващ месеца на транзакцията.
5. Допълнителни разпоредби.
   5.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора.
   5.2. Други ситуации, като тези по т.5.1 също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлиаят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с провеждането, които Организаторът е обявил. Повече информация може да бъде получена на www.diners.bg или поискана изрично на info@diners.bg или на тел. 02 81 71 122.