Погасяване на задължения по карта Diners Club чрез ePay.bg

Чрез ePay.bg можете лесно и удобно да погасявате задълженията по своята карта Diners Club. Достатъчно е в профила си да регистрирате Търговец „Дайнърс Клуб” от меню „Плащане на сметки” - "Регистрация". Всеки месец ще получавате уведомление по имейл с информация за чакащото Ви задължение към Дайнърс клуб България. За да платите, въвеждате клиентския си номер в Diners Club, посочен в извлечението.

В случай че желаете да погасите различна сума, избирате меню "Плащане на сметки" - "Други" - "Предплатени услуги" „Погасяване на кредити” и избирате иконата с логото на Diners Club International.