Корпоративни карти

 

 

 

Улеснете Вашия бизнес като издадете корпоративни кредитни карти Diners Club Classic на Вас или Ваши служители. С тях получавате: 

 • осигурени оборотни средства;

 • възможност да теглите и пазарувате навсякъде по света 24 часа в денонощието;

 • отчетност за всяко плащане чрез извлечение по сметката;

 • безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие до 35 000 USD.

И още:

 • корпоративните кредитни карти се издават като револвиращи и ви позволяват ефективно следене на фирмените разходи;

 • възможност да определите индивидуални лимити за плащане на избрани от Вас служители;

 • възможност да правите онлайн резервации

 • безплатен достъп в над 1000 летищни салона на редица международни летища, при натрупан оборот с картата, съгласно условията на програмата

 •  за  служебни пътувания;

 • безлихвен гратисен период до 60 дни.

 

Изберете карта Diners Club в зависимост от индивидуалните Ви предпочитания и потребности!

 Типове карти

 • Револвираща карта

  С тази карта имате възможност да изплащате задължението си на вноски, като всеки месец внасяте минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. Револвиращата карта Ви дава предимството отново да ползвате вече погасената част от кредитния лимит. Гратисен период по картата е до 45 дни.

 • Charge карта

  Изберете този тип карта, ако предпочитате да покривате изцяло направените с картата разходи в рамките на безлихвения гратисен период до 60 дни. След като погасите задължението, имате възможност отново да ползвате пълния размер на кредитния си лимит.