SMS известия за авторизация на карта

Необходимо е да заплатите:

  • за регистрация за ползване на услугата - 2 лв.;
  • за всяко SMS-известие - 0.10 лв. (с включен ДДС).

Вие избирате какъв аванс желаете да платите за ползване на услугата: - 5, 10, 15 или 20 лв. Авансът се удържа автоматично чрез Вашата банкова карта при регистрирането Ви за услугата.

Когато платеният от Вас аванс спадне на 10%, операторът на системата ще Ви изпрати безплатно предупреждение. Можете да заявите автоматично подновяване на своя аванс, без да е необходимо да посетите банков клон - чрез Вашата карта, издадена от Първа инвестиционна банка.

В случай че нямате карта, издадена от Първа инвестиционна банка, платеният от Вас аванс се извършва на каса в Първа инвестиционна банка.