SMS известия за авторизация на карта

За да се регистрирате за получаване на SMS известия при авторизации с кредитни карти Diners Club, е необходимо единствено да попълните и представите подписан формуляр, в най-удобния за Вас клон на Първа инвестиционна банка в цялата страна.


За промяна на данните на регистрацията Ви, например при промяна на GSM номера, по който желаете да получавате SMS известия, също е необходимо да представите подписан формуляр за промяната.