Diners Club International First Lady Pink

 

 

С кредитна карта Diners Club First Lady Pink можете да:
 • плащате в търговските обекти в България и по света;

 • пазарувате онлайн;

 • теглите пари в брой от всички банкомати по света с логото на Diners Club и/или Pulse и от всички клонове на Fibank.

Получавате още:
 • специални оферти и отстъпки до 10% в редица търговски обекта в България, включени в специален каталог;

 • безплатна медицинска застраховка с покритие до 5 000 лв. за лечение на рак на гърдата;

 • безплатен достъп в над 950 летищни салона на редица международни летища, при натрупан оборот с картата, съгласно условията на програмата

 • безлихвен гратисен период в зависимост от типа карта - "револвираща" или "charge".

 

Изберете карта Diners Club в зависимост от индивидуалните Ви предпочитания и потребности!

 Типове карти

 • Револвираща карта

  С тази карта имате възможност да изплащате задължението си на вноски, като всеки месец внасяте минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. Револвиращата карта Ви дава предимството отново да ползвате вече погасената част от кредитния лимит. Гратисен период по картата е до 45 дни.

 • Charge карта

  Изберете този тип карта, ако предпочитате да покривате изцяло направените с картата разходи в рамките на безлихвения гратисен период до 60 дни. След като погасите задължението, имате възможност отново да ползвате пълния размер на кредитния си лимит.