Вдъхнови се за нови приключения с Дайнърс клуб България и списание VOYAGE

  Име на печеливш Дата на теглене
1. Петър П. 24/02/2020
2. Галя Т. 24/02/2020
3. Илиана Т. 24/02/2020
4. Светлин П. 24/02/2020
5. Гео К. 24/02/2020
6. Соня Д. 24/02/2020
7. Светлана Т. 24/02/2020
8. Петър А. 24/02/2020
9. Анна П. 24/02/2020
10. Дилян К. 24/02/2020
11. Иван П. 24/02/2020
12. Симеон Г. 24/02/2020
13. Асен К. 24/02/2020
14. Георги С. 24/02/2020
15. Златка К. 24/02/2020
16. Бисер М. 24/02/2020
17. Кристина В. 24/02/2020
18. Християна Х. 24/02/2020
19. Румен П. 24/02/2020
20. Светлин К. 24/02/2020

 

  Име на печеливш Дата на теглене           Име на печеливш Дата на теглене
1  Антоанета И.  17/02/2020   1 Снежа П. 10/02/2020
2  Андрей Н.  17/02/2020   2 Емил Е. 10/02/2020
3  Христо И.  17/02/2020   3 Светослава И. 10/02/2020
4  Маслинка К.  17/02/2020   4 Веселин С. 10/02/2020
5  Живко Ж.  17/02/2020   5 Румен П. 10/02/2020
6  Йордан Й.  17/02/2020   6 Николай Б. 10/02/2020
7  Ивайло Ш.  17/02/2020   7 Ивайло К. 10/02/2020
8  Ася Г.  17/02/2020   8 Янислав И. 10/02/2020
9  Здравко М.  17/02/2020   9 Деница С. 10/02/2020
10  Теодор Т.  17/02/2020   10 Александра Я. 10/02/2020
11  Надка В.  17/02/2020   11 Калина Л. 10/02/2020
12  Андрей Г.  17/02/2020   12 Калоян Г. 10/02/2020
13  Кирил Н.  17/02/2020   13 Вера С. 10/02/2020
14  Петя З.  17/02/2020   14 Пламен В. 10/02/2020
15  Анна С.  17/02/2020   15 Анани С. 10/02/2020
16  Петър К.  17/02/2020   16 Детелина Г. 10/02/2020
17  Велко Ч.  17/02/2020   17 Тодор П. 10/02/2020
18  Красимир М.  17/02/2020   18 Мариана Ц. 10/02/2020
19  Борислав П.  17/02/2020   19 Александър З. 10/02/2020
20  Милена С.  17/02/2020   20 Николйа Н. 10/02/2020