Diners Club Classic

С кредитна карта Diners Club Classic можете да:
 • плащате в търговските обекти в България и по света;
 • пазарувате онлайн;
 • теглите пари в брой от всички банкомати по света с логото на Diners Club и/или Pulse и от всички клонове на Fibank.
Получавате още:
 • безплатен достъп и консумация в над 950 VIP салона на редица международни летища при натрупан оборот с картатасъгласно условията на програмата;
 • безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие до 35 000 USD;
 • безлихвен гратисен период в зависимост от типа карта - "револвираща" или "charge".

Извадка от Тарифата за такси и комисиони на Дайнърс клуб България АД

Издаване на карта:

без такса

Месечна членска такса:

 • основна карта - 4,00 лева;
 • допълнителна карта - 3 лева.
Такса за преиздаване на карта поради
кражба, загубване или забравен ПИН код
20 лева

Такси:

 • за плащане при търговец - без такса
 • за теглене на суми в брой от банкомат - 4 лева + 3%
 • за теглене на суми в брой в клон на ПИБ АД - 5%