Заяви сега кредитна карта Evolve с промоционални условия

Заявете своята кредитна карта Evolve от Дайнърс клуб България АД, без месечна такса и много допълнителни услуги:

 • револвираща лихва в размер на 16 % за целия срок на договора;
 • без месечна такса за първите 12 отчетни периода от издаване на картата, след което съгласно Тарифата на Дайнърс клуб България АД;
 • без такса за кандидатстване и разглеждане на документи;
 • достъп до средства 24/7.

Допълнителни услуги и програми, даващи предимства на картодържателите с карта Evolve:

 • Автоматично участие в Cashback Програмата*;
 • Безлихвен гратисен период до 45 дни;
 • Без такса плащане при търговци и в чужбина;
 • Без такса получаване на средства по кредитната карта (refund);
 • Програма за достъп до над 1000 VIP летищни салона по целия свят*;
 • Безплатно използване на услугата Mastercard Fast Track;
 • Безплатна застраховка "Пътуване в чужбина" за всички карти Evolve и допълнителна застраховка "Рак на гърдата, за карти First Lady Evolve;

Период на кампанията: 01 юли – 31 декември 2021 г.


Бърза и лесна заявка, за кредитна карта Evolve, може да направите онлайн, в офис на Fibank или на телефон *bank (*2265).

 

               


Промоционалните условия са валидни за новоиздадена основна или допълнителна лична револвираща кредитна карта от следните видове: Diners Club - Mastercard Classic и Diners Club – Mastercard First Lady Pink, които са заявени до 31 декември 2021 г., включително.

*Пълните условия на caskback програма и програмата за достъп и консумация до летищните салони може да намерите на www.diners.bg/Услуги

Пример за ГПР: пример за ГПР: 17.23% за карта Diners club - Mastercard Classic при следните допуснания: срок на овърдрафта 12 месеца, кредитен лимит 3000лв., усвоен изцяло чрез ПОС, годишна лихва в размер на 16% и без месечна такса.