Контакти

Дайнърс клуб България АД

бул. "България" 81Г

София 1404

факс: (02) 970 9556

e-mail: info@diners.bg

facebook.com/DinersClubBulgaria

 

Управление на риска

тел.: (02) 800 2026;

Авторизационен център

тел.:  (02) 800 2088; (02) 970 9555

GSM: (088) 929 0000

Издаване на кредитни карти Diners Club

тел.: (02) 817 1122; (02) 817 1196;

Мониторинг и събиране на вземания

тел.: (02) 817 1125; (02) 800 2080; (02) 800 2118

Счетоводство

тел.: (02) 817 1289

 

Маркетинг и връзка с търговци

тел.: (02) 800 2119

 

 

 

 

 

Изпълнителен Директор

тел.: (02) 800 2025