Ние във Facebook

Кога ще ми върнете Запис на Заповед?

Независимо дали прекратявате членство или получавате подновената си карта, документът се връща след два месеца, считано от прекратяване на Договора между Издателя и Титуляря и при условие, че всички дължими суми, съгласно Договора са изцяло погасени или от дата на получаване на подновената карта.

Обратно към FAQ