Без месечна членска такса за месеца, в който няма трансакция до края на 2018 г.
01 март 2018

Уважаеми кленти, уведомяваме Ви, че условието "без месечна членска такса за
месеца, в който няма трансакция" за съществуващи лични револвиращи кредитни карти Diners club Classic, Diners club - ПИБ, Diners club - First Lay- розова и Diners club First Lаdy - червена, се удължава до края на 2018 година.

За карти в промоционален период "без месечна такса" остава условието по договор.