Ние във Facebook

Ако издам допълнителна карта на мой близък/роднина, как ще се разпредели общия кредитния лимит?

Кредитният лимит по всяка кредитна карта Diners club е индивидуален. Необходимо е титулярят на партидата да направи разпределение на общо отпуснатия му кредитен лимит.

Обратно към FAQ